Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü Genelgesi yayınlandı

Güncelleme Tarihi: 15/03/2017

Onuncu Kalkınma Eylem Planı'nda önemli bir yere sahip olan sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmi alanında hizmet veren kurum, kuruluş ve ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla planlanan Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü yapılanması kapsamında oluşturulan 8 Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğüne ilişkin 2017/2 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi'ne aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

SAĞLIKTURİZMİBÖLGEKOORDİNATÖRLÜĞÜ.pdf